Okki Trading AB

Armering - Nätmattor

 Nät Ø 8mm *

 2350 x 5950 mm

 8100 - 8100F

 8150 - 8150F

 Nät Ø 10mm *

 2350 x 5950 mm

 10100 - 10100F

 10150* - 10150F

 Nät Ø 12mm

 2350 x 5950 mm

 12100 - 12100F

 12150 - 12150F

* Standard lagervara

Armering - rak stål

Rak stål Ø 10 - Ø 32 mm, längd 6m eller 12m

Rullarmering begär offert

Armering - klippt och bockat

Klippt Ø 20, Ø 25, Ø 32 mm

Bockat -

Klippt Ø 12, Ø 16 mm

Bockat -

Klippt Ø 8, Ø 10 mm

Bockat -

Armeringsgård

Vår bil för armeringstransporter av alla typer