Okki Trading AB

Najmaskiner

  • Najmaskin RB 650, 1,5 mm tråd
  • Najmaskin RB 515, 0,8 mm tråd
  • Najmaskin RB 395,- 397, 0,8 mm tråd
  • Förlängare RB 650, RB 395
  • Najomat 1018 G

Najomat G 1018

Är främst avsedd för samtidig najning och distanssättning av

lösjärn 8 mm t.o.m 16 mm i samtliga kombinationer.

Täckande betongskickt distanshöjd 20, 25 mm.