Okki Trading AB

Armeringsklippar

Nätansluten armeringsklipp Bendof DC, max 16 mm
Nätansluten armeringsnätklipp Bendof, max 10 mm

 

Batteriansluten armeringsklipp Bendof, max 16 mm

Bendorf Låg klipp C32